Menu
Obec Jamník
obecJamník

Webové stránky sa upravujú.

Komisie

Komisia bola zriadená a jej členovia zvolení podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p., uznesením č. 5/7/2018, 9.12.2018:

Komisia na ochranu verejného záujmu

  • predseda Ing. Milan Haluška

Členovia

  • Peter Pavkovček
  • PhDr. Peter Vítek

Komisie, ktorých zriadenie schválili poslanci OZ v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., uznesením č. 13/1/2019, 8.2.2019:

Stavebná komisia

členovia boli schválení uznesením č. 14/2/2019, 22.3.2019 

  • predseda Ing. Milan Haluška

Členovia

  • Ing. Ján Sochor
  • Ing. Marián Lazár

Môžete mať záujem