Menu
Obec Jamník
obecJamník

Výrub drevín

Výrub drevín je upravený zákonom 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

A zaplatiť poplatok:

  •  10 eur pre fyzické osoby
  •  100 eur pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie

Výruby v extraviláne obce rieši Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor životné prostredie.

Súhlas na výrub od obce sa nevyžaduje pre stromy a kríky určené zákonom podľa §47 ods.4). Ostatné dreviny a krovité porasty treba riešiť žiadosťou o výrub, ktorú doručíte na OcÚ. Postup je nasledovný:

1. Vypíšete formulár na výrub dreviny, kde musí byť uvedené

  • A) meno, adresa žiadateľa, telefón
  • B) súhlas všetkých vlastníkov pozemku, na ktorom drevina rastie
  • C) parcelné číslo pozemku, ktorého sa výrub týka (určenie "C" stavu podľa katastrálnej mapy)
  • D) druh pozemku (zastavané plochy a nádvoria, záhrada, atď.)
  • E) katastrálne územie
  • F) názov dreviny a obvod kmeňa, prípadne počet  m2 krovinatého porastu
  • G) dôvod výrubu – presná špecifikácia

2. Zakreslíte do katastrálnej mapy umiestnenie dreviny na pozemku

3. Priložíte list vlastníctva k pozemku, na ktorej žiadate o výrub

Katastrálnu mapu aj list vlastníctva Vám už vieme vytlačiť na obecnom úrade bez zbytočných poplatkov.

4. Donesiete vypísaný formulár aj s prílohami  - list vlastníctva a katastrálna mapa na OcÚ, kde Vám žiadosť zaregistrujeme a zaplatíte správny poplatok (FO 10 eur, PO 100 eur).

5. Žiadosť sa zverejní spolu s oznámením konania obhliadky na úradnej tabuli obce a Vám obec zašle dátum a čas obhliadky.

6. Uskutoční sa obhliadka, kde sa identifikujú dreviny zo žiadosti, odmerajú sa obvody kmeňov a spíše sa zápisnica z obhliadky o stave dreviny.

7. Obec ako správny orgán ochrany prírody  má 30 dní na vydanie rozhodnutia k výrubu, ktoré Vám bude doručené. Voči rozhodnutiu obce sa môžete odvolať podľa zákona do 15 dní, prípadne sa môžete písomne na OcÚ vzdať možnosti odvolania a tým rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia môžete realizovať výrub. Každé súhlasné rozhodnutie obsahuje dátum, do kedy je povolené drevinu vyrúbať, ale tiež podrobnosti o povinnej náhradnej výsadbe, ktorú musí každý žiadateľ do stanoveného termínu uskutočniť a priniesť na OcÚ fotodokumentáciu o jej realizácii.

Výruby sa vykonávajú v čase vegetačného pokoja od 1. októbra do 28. februára.

Úrad

Termíny vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29
30 1
2 3 4 5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem