Menu
Obec Jamník
obecJamník

Webové stránky sa upravujú.

Starosta obce

Za starostku obce bola v komunálnych voľbách v roku 2018 zvolená Ing. Alena Vlčková.              
Funkčné obdobie starostu je 4 -ročné.

Kontakt:

Povinné zverejnenie MP:

Môžete mať záujem