Menu
Obec Jamník
obecJamník

Webové stránky sa upravujú.

Hlavný kontrolór

Do funkcie hlavnej kontrolórky bola zvolená od 1. júla 2021 PhDr. Desana Stromková. Funkčné obdobie hlavnej kontrolórky je 6 rokov.

Môžete mať záujem