Obsah

Správy

OZNAM - vojenský objekt Mokraď

Výcvik kadetov Akadémie ozbrojených síl SR celý text

ostatné | 23. 5. 2022 | Autor:

SÚŤAŽ - O NAJ BÚDKU SLOVENSKA

Obecný úrad, Malá Lehota vyhlasuje súťaž o naj búdku Slovenska. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 5. 2022 | Autor:

Pozor ! Výskyt medveďa

Upozornenie pre občanov, pohyb medveďa na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 9. 5. 2022 | Autor:

ARRIVA Liorbus, a.s.

Mimoriadna zmena CP PAD od 01.05.2022, prevádzka LM celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor:

Šinkovište otvorené každú sobotu v čase od 10:00 - 17: 00 hod.

Šinkovište bude otvorené každú sobotu v čase od 10:00 - 17:00 hod. Prosíme občanov, aby vozili len ZELENÝ ODPAD a KONÁRE. Ak potrebujete vyviezť iný druh odpadu, napr. stavebný, atď. prosím Vás nahláste sa vopred na obecný úrad.
Za porozumenie a ústretovú spoluprácu vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor:

AMO - Africký mor ošípaných

Pozor! Oblasť infikovaná africkým morom ošípaných celý text

ostatné | 22. 4. 2022 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyzýva na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi. celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor:

AMO - Africký mor ošípaných

Upozornenie pre chovateľov ošípaných a pre ostatnú verejnosť. celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor:

POMOC PRE UKRAJINU

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny na Obecný úrad celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou celý text

ostatné | 10. 2. 2022 | Autor:
Knihy na predaj 1

Knihy na predaj

Na obecnom úrade si môžete si zakúpiť 3 zaujímavé knihy týkajúce sa našej obce. celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor: