Menu
Obec Jamník
obecJamník

Webové stránky sa upravujú.

Sociálne služby

Právne predpisy:

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  • VZN obce

Dokumenty a tlačivá:

Prehľad registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v okrese LM, RK 2020

Prehľad registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v okrese LM, RK 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,05 kB

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk v okrese LM 2020

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk v okrese LM 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,73 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti ZpS

Žiadosť o posúdenie odkázanosti ZpS.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,49 kB

KOMUNITNÝ PLÁN OBCE

KPSS_Jamník

KPSS_Jamník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB

Môžete mať záujem