Obsah

29.07.2020 - 14.08.2020

Termíny vývozu separovaného zberu v auguste 2020

Detail Úradná tabuľa

27.07.2020 - 12.08.2020

Výsledky obchodnej verejnej súťaže

Detail Úradná tabuľa

24.07.2020 - 09.08.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Detail Úradná tabuľa

20.07.2020 - 31.08.2020

Oznámenie o uložení zásielky - Ivan Matula

Detail Úradná tabuľa

 

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Ambrózy oznamuje svojim pacientom, že bude od 20.7 do 1.8.2020 decembra čerpať dovolenku. Zastupovať ho bude MUDr. Ivančíková, ktorá príjme akútne prípady do 11:30 a nebude predpisovať lieky.

 

V priestoroch Vojenského útvaru Mokraď idú mať výcvik kadeti Akadémie ozbrojených síl a to v dňoch 15., 16., 20., 22., 23., 27., 28., a 29. 7. 2020. Z tohto dôvodu môže byť počas dňa v okolí útvaru v obci zvýšený hluk. Z AOS ďakujú za pochopenie.

 

Materská škola  v Jakubovanoch oznamuje, že pre školský rok 2020/2021, ktorý začína 2.9.2020, má voľné miesta pre deti po dovŕšení dvoch rokov veku. Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záujemo umiestnenie dieťaťa v tejto MŠ, môžu kontaktovať  MŠ v priebehu mesiacov júl a august 2020. Prevádzka MŠ počas školského vyučovania je od 6,30 hod. – do 16,10 hod.Tel. kontakt 044 5595326.

http://www.msjakubovany.estranky.sk/