Obsah

voľby prezidentaPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 v čase 7.00 h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 v čase 7.00 h do 22.00 h.

 

Emailová adresa  ekonom@jamnik.sk  je určená adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Informácie obce Jamník

Zoznam kandidátov

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácia pre voliča

 

Všetky potrebné informácie nájdete tu: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Voľby do európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľbydo Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019 v čase 7.00 h do 22.00 h.

 

Emailová adresa  ekonom@jamnik.sk  je určená adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Informácie obce Jamník

 

Všetky potrebné informácie nájdete tu:  http://www.minv.sk/?volby-ep