Obsah

03.07.2020 - 21.07.2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - pohostinstvo

Detail Úradná tabuľa

03.07.2020 - 19.07.2020

Záverečný účet obce Jamník za rok 2019

Detail Úradná tabuľa

26.06.2020 - 01.08.2020

Termíny vývozu separovaného zberu v júli 2020

Detail Úradná tabuľa

 

Informácie pre záujemcov o prenájom  pohostinstva v Jamníku od 1.8. 2020 - príloha inzerát

 

Oznamujeme občanom a majiteľom nehnuteľností v Jamníku, ktorí nedostali kompostér, že si ho môžu vyzdvihnúť v skladoch pri Šinkovišti v sobotu 11. júla 2020 od 13:00 do 14:30. V tomto čase bude otvorené aj Šinkovište, na ktoré môžete vyviesť zelený odpad. Pre viac iformácií volajte starostku obce 0903 564 507.

 

Materská škola  v Jakubovanoch oznamuje, že pre školský rok 2020/2021, ktorý začína 2.9.2020, má voľné miesta pre deti po dovŕšení dvoch rokov veku. Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záujemo umiestnenie dieťaťa v tejto MŠ, môžu kontaktovať  MŠ v priebehu mesiacov júl a august 2020. Prevádzka MŠ počas školského vyučovania je od 6,30 hod. – do 16,10 hod.Tel. kontakt 044 5595326.

http://www.msjakubovany.estranky.sk/