Obsah

OZNAMY, AKCIE

06.09.2021

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. Klimovská

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. Klimovská

Detail Oznamy

06.09.2021

Termíny vývozu separovaného zberu - SEPTEMBER

Vývoz plastov bude 17. a 30.9.2021

Detail Oznamy

09.08.2021

Knihy na predaj

Na obecnom úrade si môžete si zakúpiť 3 zaujímavé knihy týkajúce sa našej obce.

Detail Oznamy

30.07.2021 - 26.09.2021

Moje svety

Vystava fotografií Ľubice Kremeňovej.

Detail Akcie

01.01.2021

Termíny vývozu komunálneho odpadu rok 2021

Vývoz je každé tri týždne v stredu.

Detail Oznamy