Menu
Obec Jamník
obecJamník

Evidencia psov

DAŇ ZA PSA

Právne predpisy:

Zákaz vstupu na pozemky a do obecných budov sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zásahu.

Vodenie psov okrem VZN obce upravuje aj ustanovenie § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.

Obyvatelia obce, ktorí vlastnia psa staršieho ako 6 mesiacov, sú v zmysle VZN o daniach povinní oznámiť údaje o psovi na obecnom úrade. Na základe tohto oznámenia im bude vydané rozhodnutie o dani za psa a evidenčná známka pre psa.

Tlačivá:

DRŽBA A VODENIE PSA V OBCI

Podmienky držania psov sú upravené ustanovením § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. vznp a tiež platným VZN obce Jamník č. 1/2018, ktoré upravuje najmä:

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

 • za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
 • držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,
 • vstup so psom je zakázaný do budov:
  • do budovy obecného úradu a kultúrneho domu,
  • do budovy hasičskej zbrojnice,
  • do budovy obecnej knižnice,
  • do budovy šatní a haly pri futbalovom ihrisku,
  • na cintorín,
 • vstup so psom je zakázaný na pozemky vo vlastníctve alebo dlhodobom nájme obce, ktoré obec využíva na samosprávne činnosti – parcelné čísla sú uvedené v platnom VZN obce Jamník,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.,
 • psa je možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii,
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

Úrad

Termíny vývozov odpadov

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4
5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem