Menu
Obec Jamník
obecJamník

Webové stránky sa upravujú.

Elektronizácia

logo slovensko.skČo potrebujete na prácu s e-schránkou?

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_co-potrebujete-na-pracu-s-e-sc

Ústredný portál verejnej správy (UPVS) - prihlásenie do e-schránky

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

STOP BYROKRACII 

V zmysle zákona č. 221/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“), napr. obec Jamník sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.    
               

Môžete mať záujem