Obsah

COVID-19 testovanie

Prvé testovanie v Liptovskom Ondreji 22. - 24. 01. 2021.