Obsah

1962

Typ: ostatné
1962

V roku 1962 bola zrušená jedna trieda školy v Jamníku a vo voľnej triede bola umiestnená materská škola. Preto boli projekty na novostavbu školy znovu prepracované.

V roku 1962 vrcholil spor medzi susedmi Michalom Vyšným Honvídom a Michalom Kuchárikom. Michal Vyšný žiadal povolenie novostavby rodinného domu na svojom pozemku, pred existujúcim  domom pochádzajúcim z roku 1910. MNV vydal súhlas na začatie stavby a Michal vyšný si kúpil a navozil potrebný materiál. Michal Kuchárik sa však cítil byť vlastnícky touto stavbou dotknutý a 4 metrový pás nebol zo svojho pozemku ochotný predať, aby sa stavba Michala Vyšného mohla uskutočniť. Spory sa ťahali veľmi dlho. Miestny národný výbor v Jamníku vydal stavebné povolenie s tým, že Michal vyšný mohol svoj dom postaviť na obecnom pozemku v čiare zarovno so susedným domom J. Debnára a P. Trnku. Tento spor by nebol pre kronikára zaujímavý, lebo podobnými nepríjemnosťami je popretkávaná celá niekoľko storočná existencia dediny, ale zaujímavý je z toho hľadiska, že vyvrcholil hnevom Michala Vyšného a zatrpknutý neskôr predal dom s príslušenstvom rómskej rodine Ferencovcov.

V roku 1962 Miestny národný výbor v Jamníku žiadal Okresný národný výbor, odbor plánovací v Liptovskom Mikuláši o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 128.500 korún na úpravu miestnych komunikácií. Cesta bola vo veľmi zlom technickom stave aj napriek tomu, že v predchádzajúcom roku okresná cestná správa opravila časť cesty v úseku asi 400 bm, z toho 200 bm cez obec, ale pre nedostatok pracovných síl a finančných prostriedkov úpravy neboli dokončené.

V roku 1962 začali v obci stavať rodinné domy Michal Devečka a Adam Vyšný.


Vytvorené: 13. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 16:14
Autor: