Menu
Obec Jamník
obecJamník

1956

1956

Sýpka, ktorá stojí na začiatku obce, bola postavená v roku 1956. Jej útroby mali podľa plánov uschovávať až 50 vagónov obilia. Projekty pre vtedajšie Jednotné roľnícke družstvo v Jamníku vypracovala firma Agroprojekt z Bratislavy. Stavebné povolenie na stavbu vydal bývalý Okresný národný výbor, odbor výstavby v Liptovskom Hrádku dňa 5. marca 1956 pod spisovým číslom Výst.-167/1956. Stavba sýpky bola dokončená na jeseň roku 1956 a celkové náklady na stavbu boli vyčíslené na 482.000,- korún.

V akcii 5M bola v tomto roku postavená aj cesta k JRD s nákladom 100 tisíc korún. Hlavná cesta cez obec bola v jarných mesiacoch prvý krát pokrytá asfaltovou živicou v dĺžke asi 1 km, 10 cm hrubá pokrývka a 4-5 m šírka. Náklady na túto stavbu boli vyčíslené na 198.172 korún. Zároveň s týmto boli rekonštruované kanály na dažďovú vodu a niektoré bočné ulice. Obec v tom čase vykazovala 14 miestnych komunikácií s celkovou dĺžkou 3,035 km: Ulica na nižnom konci, Ulica Ďurišovská, Ulica Chudovská, Ulica Jurášovská, Ulica Hlavná, Cesta k ihrisku, Ulica Matejovská, Ulica popred MNV, Ulica Sochorovská, Ulica Šimkovištia, Ulica Oravcovská, Ulcia Debnárovská, Ulica Vyšňovská a Cesta ku cintorínu.

Od roku 1956 zabezpečovala škola aj stravovanie detí. V letnom období bola s celodennou starostlivosťou, v zimnom období s poldennou starostlivosťou. Priemerný počet žiakov sa pohyboval okolo 20. V školskom roku 1956/1957 znovu nastúpila Oľga Ilavská ako učiteľka druhej triedy a Darina Koreňová bola preložená do Hýb.

V apríli 1956 bola vykonaná revízia rozhlasového zariadenia v obci Obvodnou telefónnou ústredňou v Žiline. Boli zistené viaceré technické závady. Na novú budovu MNV bol namontovaný ďalší reproduktor bez povolenia, bolo nutné prívody do rozhlasovej ústredne zaopatriť bleskoistkami, na niektorých miestach bolo potrebné vymeniť izoláciu, vymeniť niektoré neimpregnované stĺpy a oddialiť ich od domov, zmeniť trasu vedenia, kde križuje telefónne vedenie a bolo treba uzemniť existujúce reproduktory.

V roku 1956 za začalo so stavbou hrobu padlým obyvateľom Jamníka na cintoríne v obci. Akcia stála 2900 korún.

Rozhodnutím Krajského národného výboru, odboru školstva v Žiline číslo Škol.-2586/1956 z 2. mája 1956 bol poštátnený majetok bývalej Evanjelickej ľudovej školy v Jamníku (t.j. budova, príslušenstvo, záhumienka, lúky, lazy a role učiteľa)

Dňa 19. júla 1956 bola zástupcami Miestneho národného výboru a Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku odovzdaná miestnym hasičom do užívania motorová striekačka PS-8. Striekačka mala 16 hodín zábehu. Zabehnúť sa mala najneskôr do 5. augusta. Stará striekačka zn. Stratílek bola v tom čase rozobratá a nepojazdná. Hasiči Kita a Vladimír Porubiak boli určení na jej zloženie a uvedenie do riadneho chodu do termínu 5. augusta, aby mohla byť potom odovzdaná obci, ktorá nemá akcie schopnú striekačku.

V roku 1956 začali so stavbou rodinných domov 7 stavebníci: Michal Trnka, Vladimír Vlček, Bohuslav Debnár, Jozef Sochor, Ján Zuzaniak, Michal Trnka Mevčiak a Michal Matejček.

V roku 1956 boli odohrané tri divadelné hry. Dňa 1. apríla pod hlavičkou Československého červeného kríža bola odohratá hra Taruffe od J.B.P.Moliéra, 12. apríla pod hlavičkou Československého zväzu požiarnej ochrany hra Kristína a 25. decembra členovia TJ Sokol Jamník odohrali hru Náš pán minister.

Dátum vloženia: 13. 9. 2018 14:23
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2018 16:14

Obec

Termíny vývozov odpadov

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4
5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem