Menu
Obec Jamník
obecJamník

1950

1950

Podľa zápisnice z 30. januára 1950 z jednania na Miestnom národnom výbore v Jamníku, podľa zákona číslo 69/1949 Sb. a podľa rozhodnutia Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku číslo 625-24/1-1950-IX/1 zo dňa 24. januára 1950, prevzalo Jednotné roľnícke družstvo v Jamníku do svojej správy nehnuteľnosti – pasienky Bývalého urbáru v Jamníku v celkovej rozlohe 602,3 katastrálnych jutár pôdy, zapísaných v pozemnoknižných vložkách obce Jamník číslo 153, 181 a 261. Jednotné roľnícke družstvo získalo podľa spomínaného rozhodnutia aj príspevky bývalého urbáru v hodnote 19.200 korún, lúčne brány v hodnote 2.500 korún, hospodárske budovy (pastiereň, maštale a dve humná s príslušenstvom), kultúrny dom, ktorý bol v tom čase vo vlastníctve urbáru a troch plemenných býkov. Jednania sa okrem pracovníkov Okresnej družstevnej rady v Liptovskom Hrádku a Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku zúčastnili aj zástupcovia Jednotného roľníckeho družstva v Jamníku: Jozef Jozefček, predseda, Michal Matejček, podpredseda, Gustáv Porubiak a Koloman Krajčuška. Za Bývalý urbár v Jamníku sa jednania zúčastnili Ján Uličný, podpredseda, Ján Tomčík, pašienkový gazda, Michal Vyšný a Peter Krajčuška. V roku 1950 bol do majetku jednotného roľníckeho družstva včlenený aj majetok bývalého Roľníckeho mliekárenského družstva v Jamníku, ktoré týmto zaniklo.

V roku 1950 malo družstvo už 143 členov a od štátu dostalo subvenciu v hodnote 107.825 korún na stavbu ďalších hospodárskych budov. V roku 1950 Jednotné roľnícke družstvo v Jamníku nakúpilo ďalšie stroje a zariadenia: dve kosačky na trávu, sejacie stroje, oborávacie pluhy, rozmetač hnoja, mláťačku a obilnú kosačku.

Niektorí roľníci nevstúpili vôbec do jednotného roľníckeho družstva a niektorí aj keď vstúpili, v druhej polovici 50-tych rokov sa znovu stali súkromne hospodáriacimi roľníkmi. V 60-tych rokoch boli v Jamníku títo súkromne hospodáriaci roľníci: Matej Handrk s 3,04 hektármi poľnohospodárskej pôdy, Adam Jančuš s 3,06 hektármi pôdy, Eva Krajčušková s 3,04 hektármi pôdy, Jozef Kytta s 2,32 hektármi a Ľudmila Snášelová s 3,93 hektármi pôdy. V 70-tych rokoch postupne aj títo roľníci vstúpili do družstva.

Na jar roku 1950 sa uskutočnila generálna oprava ihriska za Hájom. V tomto roku zomrel zakladajúci aktívny a zaslúžilý člen klubu Ferdinand Ivaniš. Sokol v Jamníku pozostalým sirotám venoval 300 korún.

V týchto rokoch tvorili futbalové mužstvo hráči: Oto Uličný, Milan Sochor, Štefan Szabo, Viktor Handrk, Miroslav Kováč, Milan Španko, Ján Dzuriak, Branislav Janotka z Vavrišova, Elemír Slabej, Mikuláš Vyšný z L.Petra, Daniel Porubiak, Michal Bánik, Ján Dzuriak st., Ján Dzuriak ml., Vladimír Pulkovník, Jaroslav Kochol, Jaroslav Socháň, Jozef Sochor  a iní.

V roku 1950 sa správcom a riaditeľom školy stal Ondrej Ilavský, rodák z Važca spolu so svojou manželkou Oľgou Ilavskou, rodenou Ladiverovou. V tom istom roku bola v Jamníku zriadená aj materská škôlka.

V roku 1950 na prehliadke v Liptovskom Hrádku za hru Šarišské čudo získali čestné uznanie a v roku 1952 boli ochotníci v Liptovskom Hrádku ocenení diplomom za hru Rozjatrená zem.  Výraznejší úspech dosiahol súbor ochotníkov z Jamníka na I. divadelných závodoch Ústredia slovenských ochotníckych divadiel v Liptovskom Hrádku v dňa 5. februára 1950, keď za hru Svedomie získal prvú cenu. Dňa 19. februára 1950 odohrali ochotníci pod hlavičkou Miestnej organizácie KSS v kultúrnom dome hru J. Skalku – Kozie mlieko. Po predstavení bola tanečná zábava. V ten istý deň zahrali členovia zväzu mládeže hru Zavrhnutá a 29. januára zahrali mládežníci aj hru Šarišské čudo.

V roku 1950 prebehla aj delimitácia Obvodného notárskeho úradu v Liptovskom Petre. Inventár mal hodnotu 52.192, – korún, pričom obec Jamník mala dostať 30 % z majetku, t.j. zariadenie v hodnote 15.660,- korún (1 skriňu na spisy, tri stoličky) zo sumy bolo odpočítaných 9 tisíc korún, ktoré obec neuhradila za nájom notárskeho úradu za roky 1948 a 1949.

Dňa 24. septembra 1950 sa konali oslavy 25. výročia založenia DHS v Jamníku, v rámci ktorých boli vyznamenaní zaslúžilí členovia a bolo zorganizované pohotovostné cvičenie zboru. Pre nepriaznivé počasie sa slávnosť konala v kultúrnom dome. Osláv sa zúčastnil sa aj veliteľ Okresnej hasičskej jednoty v Liptovskom Hrádku Jozef Chrobák a iní predstavitelia jednoty spolu so zástupcami obce a susedných zborov z Liptovského Petra, Liptovského Hrádku a Pribyliny. Za dvadsaťročnú činnosť v zbore boli odmenení: Ján Sochor u Muchov, Miloš Pavkovček, Michal Devečka. Za desaťročnú činnosť boli odmenení: Ján Kochol, Michal Bánik, Vladimír Trnka a Vladimír Pavkovček. V 50-tych rokoch obnovilo v Jamníku činnosť aj ženské hasičského družstvo, ktorého veliteľom sa stal Ján Kostovič.

Po povojnových rekonštrukciách sa na začiatku 50-tych rokov rozbehla v obci aj individuálna bytová výstavba. Rodinné domy začali v roku 1950 v obci stavať: Jozef Ďuriš, Jozef Dzuriak, Matej Kochol a Peter, Vladimír a Ján Dzuriakovci.

V roku 1950 vo funkcii predsedu MNV v Jamníku vystriedal Petra Kováča Ján Ďuriš.

Dátum vloženia: 13. 9. 2018 14:19
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2018 16:14

Obec

Termíny vývozov odpadov

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4
5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem