Menu
Obec Jamník
obecJamník

SOcÚ stavebný - tlačivá a žiadosti

Pôsobnosť SOcÚ

Spoločný obecný úrad na úseku stavebného poriadku je vytvorený na základe dobrovoľnej spolupráce obcí Liptovský Hrádok, Hybe, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Pribylina, Liptovský Peter, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Malužiná, Vyšná Boca.

Sídlom spoločného obecného úradu je mesto Liptovský Hrádok, ktorý pre združené obce vykonáva pôsobnosť preneseného výkonu na úseku stavebného poriadku, a to najmä:

 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby
 • vydáva rozhodnutia a využití územia
 • vydáva rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 • vydáva rozhodnutia o stavebnej uzávere
 • overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • vydáva stavebné povolenia (spojené územné a stavebné konanie)
 • vydáva rozhodnutia o povolení terénnych úprav
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby
 • vydáva rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami
 • vydáva povolenia na odstránenie stavby
 • vydáva rozhodnutia o nariadení údržby stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o nariadení zabezpečovacích prác
 • vydáva rozhodnutie o vyprataní stavby
 • vydáva rozhodnutia o prerušení konania na iný orgán alebo súd
 • vydáva výzvy na zjednanie nápravy
 • vydáva rozhodnutia o zastavení prác na stavbe ako aj zrušení stavebného povolenia
 • vydáva rozhodnutia o nariadení skúšky stavby, odobratí a preskúšaní vzoriek, prizvanie znalca
 • vydáva rozhodnutia o nariadení obstarania pasportu stavby
 • vydáva rozhodnutia o priestupku fyzickej osoby
 • vydáva rozhodnutia o pokute právnickej osoby
 • vydáva rozhodnutia a oprávnenia zamestnancom stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby
 • vydáva rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku a stavbe
 • vedie evidenciu prvotných rozhodnutí
 • vydáva súhlas na ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §57 stavebného zákona
 • vydáva rozhodnutia na úseku pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
 • vyhotovuje štatistické výkazy vyplývajúce zo stavebného zákona
 • vybavuje a prešetruje sťažnosti v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku
 • vydáva výnimky z ochranného pásma vzdušnej elektrickej siete v zmysle zákona NR SR č. 656/2004 Z.z o energetike

Kontakty

https://www.liptovskyhradok.sk/spolo-tn-oc-s-stavebn.html

Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 170. 03301 Liptovský Hrádok

 • Pondelok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
 • Utorok ústne pojednávania  
 • Streda 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
 • Štvrtok ústne pojednávania  
 • Piatok 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Tlačivá

Vyplnené tlačivo s prílohami doneste na Obecný úrad v Jamníku, kde po zaevidovaní tlačiva zaplatíte príslušný poplatok a následne spis odovzdáme na spracovanie SOcÚ. Právoplatný výpis z listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy Vám vytlačíme na obecnom úrade. 

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Žiadosť o preskúmanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,75 kB

Žiadosť malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadosť_malý_zdroj_znečistenia_ovzdušia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii

Žiadosť o záväzné stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,38 kB

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na kolaudáciu stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,41 kB

Návrh na územné rozhodnutie

Návrh na územné rozhodnutie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,11 kB

Návrh na zmenu užívania stavby

Návrh na zmenu užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,06 kB

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,27 kB

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,38 kB

Opatrenie na cudzom pozemku

Opatrenie na cudzom pozemku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,17 kB

Predĺženie platnosti ÚR

Predĺženie platnosti ÚR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,14 kB

Stiahnutie žiadosti

Stiahnutie žiadosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,73 kB

Vyhlásenie stavebného dozoru

Vyhlásenie stavebného dozoru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93 kB

Zmena lehoty ukončenia stavby

Zmena lehoty ukončenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,57 kB

Zmena stavby pred dokončením

Zmena stavby pred dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,2 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,79 kB

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,18 kB

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,89 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty na doloženie dokladov

Žiadosť o predĺženie lehoty na doloženie dokladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,49 kB

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,99 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,56 kB
Zobrazené 1-20 z 25

Úrad

Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Jamník

plagát

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov k 31.12.2023

je 460.

Termíny vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem