Menu
Obec Jamník
obecJamník

SOcÚ stavebný - tlačivá a žiadosti

Pôsobnosť SOcÚ

Spoločný obecný úrad na úseku stavebného poriadku je vytvorený na základe dobrovoľnej spolupráce obcí Liptovský Hrádok, Hybe, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Pribylina, Liptovský Peter, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Malužiná, Vyšná Boca.

Sídlom spoločného obecného úradu je mesto Liptovský Hrádok, ktorý pre združené obce vykonáva pôsobnosť preneseného výkonu na úseku stavebného poriadku, a to najmä:

 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby
 • vydáva rozhodnutia a využití územia
 • vydáva rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 • vydáva rozhodnutia o stavebnej uzávere
 • overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • vydáva stavebné povolenia (spojené územné a stavebné konanie)
 • vydáva rozhodnutia o povolení terénnych úprav
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby
 • vydáva rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami
 • vydáva povolenia na odstránenie stavby
 • vydáva rozhodnutia o nariadení údržby stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o nariadení zabezpečovacích prác
 • vydáva rozhodnutie o vyprataní stavby
 • vydáva rozhodnutia o prerušení konania na iný orgán alebo súd
 • vydáva výzvy na zjednanie nápravy
 • vydáva rozhodnutia o zastavení prác na stavbe ako aj zrušení stavebného povolenia
 • vydáva rozhodnutia o nariadení skúšky stavby, odobratí a preskúšaní vzoriek, prizvanie znalca
 • vydáva rozhodnutia o nariadení obstarania pasportu stavby
 • vydáva rozhodnutia o priestupku fyzickej osoby
 • vydáva rozhodnutia o pokute právnickej osoby
 • vydáva rozhodnutia a oprávnenia zamestnancom stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby
 • vydáva rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku a stavbe
 • vedie evidenciu prvotných rozhodnutí
 • vydáva súhlas na ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §57 stavebného zákona
 • vydáva rozhodnutia na úseku pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
 • vyhotovuje štatistické výkazy vyplývajúce zo stavebného zákona
 • vybavuje a prešetruje sťažnosti v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku
 • vydáva výnimky z ochranného pásma vzdušnej elektrickej siete v zmysle zákona NR SR č. 656/2004 Z.z o energetike

Kontakty

https://www.liptovskyhradok.sk/spolo-tn-oc-s-stavebn.html

Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 170. 03301 Liptovský Hrádok

 • Pondelok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
 • Utorok ústne pojednávania  
 • Streda 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
 • Štvrtok ústne pojednávania  
 • Piatok 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Tlačivá

Vyplnené tlačivo s prílohami doneste na Obecný úrad v Jamníku, kde po zaevidovaní tlačiva zaplatíte príslušný poplatok a následne spis odovzdáme na spracovanie SOcÚ. Právoplatný výpis z listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy Vám vytlačíme na obecnom úrade. 

Žiadosť o potvrdenie o existencii stavby

Žiadosť o potvrdenie o existencii stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,18 kB

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,03 kB

Žiadosť o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie a verejného priestranstva

Žiadosť o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie a verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,04 kB

Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde

Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,16 kB

Žiadosť o napojenie kanalizácie

Žiadosť o napojenie kanalizácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,91 kB
Zobrazené 21-25 z 25

Úrad

Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Jamník

plagát

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov k 31.12.2023

je 460.

Termíny vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem