Obsah

Späť

NÁVRH - Záverečný účet obce Jamník za rok 2020

Vyvesené: 27. 5. 2021

Dátum zvesenia: 17. 6. 2021

Zodpovedá: Zuzana Spišeková

Späť