Obsah

Späť

NÁVRH Záverečný účet obce Jamník za rok 2018

NÁVRH záverečného účtu obce Jamník za rok 2018

 

tento návrh je možné pripomienkovať do 20. júna 2019, vrátane.

Vyvesené: 3. 6. 2019

Dátum zvesenia: 24. 6. 2019

Späť