Obsah

História obce

Videá o obci a ľudia, ktorí sú spätí s Jamníkom:

Ján Nemec

DIVADLO

Prvé divadelné predstavenia sa začali v Jamníku mohli hrávať už na konci 19. storočia alebo na začiatku 20. storočia a bezprostredne súvisia so založením Čitateľského spolku v Jamníku v roku 1899. Prvé známe divadelné predstavenie sa v Jamníku hralo 6. januára 1903 v rámci zábavného večierka. Prvé, pozvánkou doložené, divadelné predstavenie v Jamníku bolo odohraté dňa 31. januára 1904, keď boli v rámci zábavného večierka, usporiadaného jamníckymi ochotníkmi, zahrané veselohry Hrdá pýcha skrotla, Škriepnik, Stará láska sa dočkala a dva výstupy Miško Opekanec a Smelý manžel. Divadelné predstavenia sa hrali aj v nasledujúcich rokoch: 1907, 1908 a 1913. Od skončenia 1. svetovej vojny až do skončenia 2. svetovej vojny odohrali v obci ochotníci 69 divadelných predstavení a neváhali siahnuť ani po tak náročnom žánri akým je opereta. Po vojne sa ochotnícka činnosť obnovila, aj keď nie v pôvodnej miere, ale do roku 1967 bolo v obci odohraných až 46 predstavení.