Menu
Obec Jamník
obecJamník

1986

1986

V dňoch 23. a 24. mája 1986 sa uskutočnili voľby do zastupiteľských orgánov v republike. Za poslancov MNV v Jamníku boli zvolení: Pavel Ďuriš, Valéria Ďurišová, Pavel Dzuriak, Peter Gejdoš, Oľga Kováčová, Zuzana Kováčová, Jana Krajčušková, Peter Matejček, Fedor Pavkovček, Ivan Trnka, Vladimír Trnka, Slavomír Trnka, Ján Vyšný a Zuzana Vyšná. Za predsedu MNV bol zvolený Pavel Dzuriak, za podpredsedu Slavomíra Trnka, za tajomníka Peter Matejček. Bola zvolená aj päťčlenná rada MNV v zložení: Pavel Dzuriak, Slavomír Trnka, Peter Matejček, Oľga Kováčová, Vladimír Trnka. Predsedom komisie na ochranu verejného poriadku sa stal Fedor Pavkovček, predsedom komisie pre výstavbu a zveľaďovanie sa stal Ivan Trnka, a predsedom komisie pre mládež a telesnú výchovu Vladimír Trnka. Do funkcie riaditeľa Miestneho osvetového strediska bol menovaný Ing. Július Matejček.

Podľa výskytu minerálnych prameňov boli už dávnejšie boli vyslovené dohady o existencii termálnych prameňov v katastrálnom území obce. Aj v súvislosti s týmito predpokladmi bol v roku 1986 v čase od 1. mája do 30. septembra bol v k. ú. Jamník vykonaný národným podnikom Geofyzika v Brne geofyzikálny prieskum s vrtmi v hĺbke 30 metrov, s použitím seizmických vĺn vyvolaných náložou           s veľkosťou 7 – 21 kg. Prieskum bol vykonaný na objednávku Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave.

V tomto roku sa začali aj rokovania a posudzovanie projektov pre výstavbu vodojemu pre chatu Mier Topoľčany v k. ú. Jamník v Račkovej Doline. Správa rádiokomunikácií informovala národný výbor o výstavbe vysielačov v k. ú. Jamník (parc. 712)

V roku 1986 s platnosťou od 1. júla sa konečne podarilo vyhlásiť chránené územie – Štátnu prírodnú rezerváciu Švihrová.

V roku 1986 sa pokračovalo v zakrytí kanalizačného jarku cez obec v akcii „Z“. Popri zamýšľanej rekonštrukcii sa uvažovalo aj o rozšírení kultúrneho domu, pretože prestávala kapacitne vyhovovať a ako sa v dobových dokumentoch uvádza, jeho stav bol doslova „hrozný“. V 3. štvrťroku sa nakoniec rozhodlo, že kultúrny dom sa bude rekonštruovať v akcii „Z“ v nasledujúcom roku. Na prípravu akcie bola určená špeciálna komisia pri MNV na čele s Ing. Dušanom Ďurišom. Skládku miestneho dopadu udržoval Dušan Španko.

V rámci športu fungoval na dobrej úrovni futbal, ale aj stolný tenis či ZRTV pod vedením O. Mancovej. Stagnovala práca lyžiarskeho oddielu a turistického oddielu. Aj keď v obmedzenej miere pracoval aj v roku 1986 v obci rozhlasový krúžok. Jeho členovia pripravili pre obyvateľov obce viac ako 30 relácií do miestneho rozhlasu.

Po veľkej devastácii lesných plôch ospravedlnenej zúrodňovaním sa v roku 1986 JRD Liptovský Ondrej snažilo opäť získať súhlas o ďalší výrub stromov v k. ú. Jamník v súvislosti s rozšírením využívania pasienkov a lúk. MNV však súhlas na výrub porastu v navrhovaných lokalitách odmietol.

Na zasadnutí pléna MNV sa okrem iného konštatovalo, že obecná kronika sa nevedie už 15 rokov. Na doplnenie údajov sa podujal poslanec Pavel Dzuriak. Rada MNV sa na základe týchto skutočností rozhodla Pavla Dzuriaka menovať kronikárom obce.

Na základe viacerých sťažností obyvateľov obce bol plénom MNV vyslovený návrh na odvolanie vodiča Daniela Palaja z autobusovej linky Jamník – Liptovský Hrádok a späť. Tento návrh bol spôsobený vulgárnym správaním vodiča, plénum dôsledne trvalo na jeho odvolaní s okamžitou platnosťou.

Občan Jamníka Jaroslav Jozefček dostal pochvalný list za zodpovedné plnenie úloh politickej prípravy počas vojenského cvičenia. List mu bol verejne odovzdaný na zasadnutí pléna MNV dňa 10. októbra 1986.

Na jednom zo zasadnutí MNV tajomníčka ZPOZ-u Soňa Tomčíková prečítala správu o činnosti za rok 1986. ZPOZ privítal v roku 1986 8 detí do života, bolo prečítaných 7 rozlúčok so zosnulými na cirkevnom pohrebe. Členovia ZPOZ-u navštívili 27 jubilantov v rámci bežného jubilea a 18 jubilantov v rámci okrúhleho životného jubilea a iné akcie. V SPOZ-e v tomto období pracovali aj: Želmíra Pavkovčeková, predsedníčka, Ivan Debnár, Valéria Ďurišová, Oľga Kováčová, a Katarína Sochorová, členovia.Pamätnú knihu ZPOZ-u viedla v tom čase Eva Anlaufová.

Dátum vloženia: 13. 9. 2018 14:46
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2018 16:14

Obec

Termíny vývozov odpadov

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4
5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem