Obsah

Späť

Záverečný účet obce Jamník za rok 2019

Vyvesené: 3. 7. 2020

Dátum zvesenia: 19. 7. 2020

Zodpovedá: Zuzana Spišeková

Späť