Obsah

Späť

Záverečný účet obce Jamník za rok 201​​​​​​5

Vyvesené: 26. 5. 2016

Dátum zvesenia: 11. 6. 2016

Zodpovedá: Zuzana Spišeková

Späť