Obsah

Späť

NÁVRH Záverečný účet obce Jamník za rok 2019

Vyvesené: 8. 6. 2020

Dátum zvesenia: 29. 6. 2020

Zodpovedá: Zuzana Spišeková

Späť