Obsah

Späť

NÁVRH rozpočtu na rok 2021 a výhľadové roky 2022 a 2023

NÁVRH rozpočtu na rok 2021

Pripomienky je možné doručiť osobne na obecný úrad alebo na mail byty@jamnik.sk do 6.12.2020 vrátane.

 

Vyvesené: 20. 11. 2020

Dátum zvesenia: 6. 12. 2020

Zodpovedá: Zuzana Spišeková

Späť