Obsah

Späť

NÁVRH rozpočtu na rok 2020 a výhľadové roky 2021 a 2022

Vyvesené: 29. 11. 2019

Dátum zvesenia: 16. 12. 2019

Zodpovedá: Zuzana Spišeková

Späť