Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 108/2022

Oznámenie o úrovni vytriedenia odpadu za rok 2021

Vyvesené: 23. 2. 2022

Dátum zvesenia: 28. 2. 2023

Zodpovedá: Michaela Tomčíková

Späť