Obsah

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

SPRO_HL_19_4_2016.pdf (10.85 MB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jamník je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Jamník, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje rozvoj.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Dokument bol spracovaný Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v období 2014 - 2016. Spracovateľský tím tvorili: Marcela Herichová, Ing. Martina Hrušková, Mgr. Vlasta Körnerová, Ing. Ingrid Pavlíková, Ing. Ján Pavlík, PhD., RNDr. Michaela Schlegerová.