Obsah


ROZPOČTY

ZÁVEREČNÉ ÚČTY

VÝROČNÉ SPRÁVY

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výročná správa obce Jamník za rok 2020 27.05.2021 17.06.2021