Obsah

Sčítanie obyvateľov 2021

Typ: náš tip
Sčítanie obyvateľovPokyny a informácie obce k samosčítaniu obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Informácie, inštruktážne videá a pokyny k sčítaniu nájdete tu:  https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/
 
Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítať sa je zákonnou povinnosťou obyvateľov.
 
Obyvatelia sa sčítavajú sami alebo s pomocou blízkej osoby. Ak ste v sčítaní urobili chybu, môžete dotazník vyplniť ešte raz. A ak sa opäť pomýlite ešte máte ešte jednu, poslednú, šancu.
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistenta sčítania na kontaktnom mieste alebo u vás doma. O asistenciu pri sčítaní (napr. z dôvodu imobility, nedostupnosti internetu a pod.) je potrebné požiadať.
Asistent sčítania pre obec Jamník je Zuzana Spišeková, tel. č. 0911 974 424, mail byty@jamnik.sk. 
Kontaktné miesto asistenta pre obec Jamník je na obecnom úrade.
Vzhľadom na situáciu s Covid-19 bude asistované sčítanie prebiehať v ešte neupresnenom termíne do 31.10.2021. Samosčítanie obyvateľov v dobe asistovaného sčítania nebude možné.
 
Je zriadené Call centrum - 02/20 92 49 19, ktoré bude v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.
 
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.
 
Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní, ktoré slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí, pri riešení systému dopravy, poskytujú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady, služby pre seniorov a pod., majú vplyv na výšku podielových daní pre obec, sú podkladom pri čerpaní eurofondov a iné.
 
List ministerstva vnútra - Ochrana seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021

Príloha

Vytvorené: 10. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2021 22:07
Autor: