Obsah

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkoviska

Typ: ostatné
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkoviska

Projekt „Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník“ je ukončený.

Našej obci bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Štátneho rozpočtu SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020   na rekonštrukciu miestnej komunikácie a parkoviska pred Základnou školou internátnou. Celková výška príspevku predstavuje 98 855,55 €. Realizáciou tohto projektu bolo vybudovaných 193 metrov komunikácie, na ktorej sú osadené žľaby na zber dažďovej vody a kanalizačné potrubie na odvedenie vody do potoka. Parkovisko pri škole bolo rozšírené na 11 parkovacích miest a bolo vybudované jedno miesto pre imobilných vodičov. Na odvedenie dažďových vôd z parkoviska bude slúžiť šachta s odlučovačom ropných látok. Ďalej boli opravené spevnené plochy pri kostole a pri potravinách v celkovej dĺžke 75 metrov.

Informačná tabuľka

parkovisko

spevnené plochy pri kostole

spevnené plochy pri potravinách

 


Vytvorené: 21. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 16:14
Autor: