Obsah

Rok 2018

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ dňa 9.12.2018 Stiahnuté: 37x | 14.01.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 9.12.2018 Stiahnuté: 17x | 14.01.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 9.11.2018 Stiahnuté: 50x | 10.12.2018

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ 9.11.2018 Stiahnuté: 21x | 10.12.2018

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 4.10.2018 Stiahnuté: 170x | 10.12.2018

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ 4.10.2018 Stiahnuté: 99x | 10.12.2018

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ dňa 22.8.2018 Stiahnuté: 71x | 10.12.2018

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ 22.8.2018 Stiahnuté: 91x | 10.12.2018

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 27.6.2018 Stiahnuté: 93x | 10.12.2018

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ 27.6.2018 Stiahnuté: 95x | 10.12.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ dňa 10.5.2018 Stiahnuté: 58x | 10.12.2018

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ 10.5.2018 Stiahnuté: 40x | 10.12.2018

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ dňa 21.2.2018 Stiahnuté: 62x | 10.12.2018

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ 21.2.2018 Stiahnuté: 43x | 10.12.2018

Stránka

  • 1