Obsah

Rok 2018

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ dňa 9.12.2018 Stiahnuté: 51x | 18.02.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 9.12.2018 Stiahnuté: 34x | 14.01.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 9.11.2018 Stiahnuté: 61x | 10.12.2018

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ 9.11.2018 Stiahnuté: 32x | 10.12.2018

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 4.10.2018 Stiahnuté: 185x | 10.12.2018

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ 4.10.2018 Stiahnuté: 107x | 10.12.2018

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ dňa 22.8.2018 Stiahnuté: 78x | 10.12.2018

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ 22.8.2018 Stiahnuté: 99x | 10.12.2018

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 27.6.2018 Stiahnuté: 111x | 10.12.2018

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ 27.6.2018 Stiahnuté: 110x | 10.12.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ dňa 10.5.2018 Stiahnuté: 66x | 10.12.2018

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ 10.5.2018 Stiahnuté: 49x | 10.12.2018

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ dňa 21.2.2018 Stiahnuté: 70x | 10.12.2018

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ 21.2.2018 Stiahnuté: 55x | 10.12.2018

Stránka

  • 1