Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia, smernice a predpisy obce

2019

Smernica č.1/2019 o plate poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu Stiahnuté: 190x | 04.03.2019

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jamník a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Jamník Stiahnuté: 141x | 04.03.2019

2018

Návrh - VZN obce Jamník č.1-2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom Stiahnuté: 182x | 12.09.2018

Návrh – VZN obce Jamník č. 2-2018 – prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Jamník Stiahnuté: 228x | 12.09.2018

Schválené VZN č.1/2018 o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobnosti o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom Stiahnuté: 165x | 23.10.2018

Schválené VZN č.2/2018 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Jamník Stiahnuté: 183x | 23.10.2018

2017

Návrh – VZN obce Jamník č. 1-2017 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Jamník Stiahnuté: 163x | 12.09.2018

Návrh- VZN č.2-2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný Stiahnuté: 159x | 12.09.2018

Schválené - VZN č.2-2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný Stiahnuté: 169x | 12.09.2018

Schválené – VZN obce Jamník č. 1-2017 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Jamník Stiahnuté: 177x | 12.09.2018

2015

Prílohy k VZN č. 3 -2015 platné od 1.1.2016 Stiahnuté: 279x | 12.09.2018

VZN č. 3-2015 platné od 1.1.2016 miestne dane Stiahnuté: 214x | 12.09.2018

2012

Dodatok VZN o miestnych daniach č. 3-2012 platný od 1.1.2015 Stiahnuté: 157x | 12.09.2018

Doplnok k VZN č.3-2012 platný od 1.1.2014 Stiahnuté: 152x | 12.09.2018

VZN o miestnych daniach č. 3-2012 Stiahnuté: 151x | 12.09.2018

2011

VZN č. 3-2011 Stiahnuté: 206x | 12.09.2018

Stránka

  • 1