Obsah

Organizačná štruktúra

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia obce v komunálnych voľbách na obdobie 4 rokov. 

Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor obce, zložený z piatich poslancov, ktorých zvolili obyvatelia obce v komunálnych voľbách na obdobie 4 rokov.