Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva v Jamníku pre obdobie 2015 -2018

Zástupca starostu:Pavel Ďuriš

Poslanci: Ing. Iveta Fronková,
                Ing. Ján Sochor
                Zuzana Spišeková do 16.3.2017
                Petra Šingliarová od 30.3.2017
                Július Dzuriak

Obecné zastupiteľstvo r. 2010 – 2014

Zástupca starostu:Ing. Pavel Krajčuška

Poslanci: Ing. Ivan Borsík
                Pavel Ďuriš
                PhDr. Peter Laučík
                Ing. Ján Sochor

Hlavný kontrolór: Ing. Jaroslav Lehotský

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Rok 2018

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 9.12.2018 Stiahnuté: 5x | 14.01.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ 9.11.2018 Stiahnuté: 12x | 10.12.2018

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ 4.10.2018 Stiahnuté: 84x | 10.12.2018

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ 22.8.2018 Stiahnuté: 77x | 10.12.2018

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ 27.6.2018 Stiahnuté: 79x | 10.12.2018

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ 10.5.2018 Stiahnuté: 36x | 10.12.2018

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ 21.2.2018 Stiahnuté: 38x | 10.12.2018

Stránka

  • 1