Obsah

Obecné zastupiteľstvo  

Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2019 -2023

Poslanci 
Július Dzuriak
Ing. Milan Haluška
Pavol Pavkovček
Peter Pavkovček
PhDr. Peter Vítek - zástupca starostu
 
Hlavný kontrolór                                                                                                         
PhDr. Desana Stromková 
 
Plánovné rokovania poslancov OZ v roku 2019
22.marca 2019 
21. júna 2019   
20. septembra 2019   
6. decembra 2019
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2015 -2018
Poslanci 
Pavel Ďuriš - zástupca starostu                                                                  
Ing. Iveta Fronková,
Ing. Ján Sochor
Zuzana Spišeková do 16.3.2017
Petra Šingliarová od 30.3.2017
Július Dzuriak
 
Hlavný kontrolór
Ing. Jaroslav Lehotský do 30.4.2015   
PhDr. Desana Stromková od 1.5.2015
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2011 -2014
 
Poslanci
Ing. Ivan Borsík
Pavel Ďuriš       
Ing. Pavel Krajčuška - zástupca starostu
PhDr. Peter Laučík
Ing. Ján Sochor
 
Hlavný kontrolór
Ing. Jaroslav Lehotský