Obsah

Obecné zastupiteľstvo  

Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2019 -2023

Poslanci 
Július Dzuriak
Ing. Milan Haluška
Pavol Pavkovček
Peter Pavkovček
PhDr. Peter Vítek - zástupca starostu
 
Hlavný kontrolór                                                                                                         
PhDr. Desana Stromková 
 
Plánovné rokovania poslancov OZ v roku 2020
24. januára 2020 - termín je preložený s predpokladom do 14. februára 2020
17. apríla 2020   
19. júna 2020   
18. septembra 2020
11. decembra 2020
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2015 -2018
Poslanci 
Pavel Ďuriš - zástupca starostu                                                                  
Ing. Iveta Fronková,
Ing. Ján Sochor
Zuzana Spišeková do 16.3.2017
Petra Šingliarová od 30.3.2017
Július Dzuriak
 
Hlavný kontrolór
Ing. Jaroslav Lehotský do 30.4.2015   
PhDr. Desana Stromková od 1.5.2015
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2011 -2014
Poslanci
Ing. Ivan Borsík
Pavel Ďuriš       
Ing. Pavel Krajčuška - zástupca starostu
PhDr. Peter Laučík
Ing. Ján Sochor
 
Hlavný kontrolór
Ing. Jaroslav Lehotský