Obsah

Starosta

Za starostku obce bola v komunálnych voľbách v roku 2018 zvolená Ing. Alena Vlčková.              
Funkčné obdobie starostu je 4 -ročné.

kontakt:
mail: starosta@jamnik.sk
mobil: 0903 564 507

 

 

 

 

Povinné zverejnenie MP:

MP 2019 (3.21 MB)

MP 2020 (3.15 MB)