Obsah

Poslanci OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2019 - 2023

Poslanci 

PhDr. Peter Vítek - zástupca starostu

Ing. Milan Haluška
Pavol Pavkovček
Peter Pavkovček

Július Dzuriak - do 10.1.2021

Ing. Richard Uličný - od 29.1.2021

fotka