Obsah

Poslanci OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2019 - 2023

Poslanci 

PhDr. Peter Vítek - zástupca starostu

Ing. Milan Haluška
Pavol Pavkovček
Peter Pavkovček

Július Dzuriak - do 10.1.2021

Ing. Richard Uličný - od 29.1.2021

 

 

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jamník na rok 2022 bol schválený uznesením č. 14/5/2021.

1. zasadnutie OZ 1/2022  31. januára 2022, I. kvartál
2. zasadnutie OZ 2/2022  29. apríla 2022, II. kvartál
3. zasadnutie OZ 3/2022  27. júna 2022, II. kvartál
4. zasadnutie OZ 4/2022  29. augusta 2022, III. kvartál
5. zasadnutie OZ 5/2022  28. októbra 2022, IV. kvartál
6. zasadnutie OZ 6/2022  09. decembra 2022, IV. kvartál
 

fotka