Obsah

Poslanci OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Jamníku pre obdobie 2019 - 2023

Poslanci 

PhDr. Peter Vítek - zástupca starostu

Ing. Milan Haluška
Pavol Pavkovček
Peter Pavkovček

Július Dzuriak - do 10.1.2021

Ing. Richard Uličný - od 29.1.2021

 

 

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jamník na rok 2021 bol schválený uznesením č. 15/5/2020.

1. zasadnutie OZ 1/2021  29. januára 2021, I. kvartál
2. zasadnutie OZ 2/2021  23. apríla 2021, II. kvartál
3. zasadnutie OZ 3/2021  25. júna 2021, II. kvartál
4. zasadnutie OZ 4/2021  27. augusta 2021, III. kvartál
5. zasadnutie OZ 5/2021  29. októbra 2021, IV. kvartál
6. zasadnutie OZ 6/2021  10. decembra 2021, IV. kvartál
 

fotka