Obsah

DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE

Právne predpisy:

Zákon č. 523/2004 Z.z. vznp. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp.

VZN

 

Tlačivá:

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce.docx (15.63 kB)

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.docx (23.9 kB)

 

DOTÁCIE ŽSK

ŽSK