Menu
Obec Jamník
obecJamník

1982

1982

V roku 1982 bol Okresným národným výborom, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Liptovskom Mikuláši z poľnohospodárskej pôdy vyňatý pozemok na stavbu 5-triedneho učebňového pavilónu pre Základnú školu internátnu pre chybne hovoriacich v Jamníku.

V roku 1982 bola predsedkyňou ZPOZ-u Želmíra Pavkovčeková a členovia: Oľga Kováčová, Valéria Ďurišová, Zlatica Dzuriaková, Slavomír Trnka, Ivan Debnár a Soňa Tomčíková. V roku 1982 privítal zbor do života dvojičky Danku a Janku Gajdošové, pripravil zlatú svadbu pre manželov Matejčekovcov. V rámci kultúrneho programu v kultúrnom dome vystúpili deti z materskej školy, členka spevokolu z Liptovského Petra.

V obci fungovala aj osvetová beseda, do októbra 1982 bol jej predsedom Ján Benko a od novembra 1982 Pavel Dzuriak. V rokoch 1980-1982 funkciu pokladníka vykonával Branislav Vlček. V roku 1982 usporiadala osvetová beseda divadelné predstavenie, na ktorom sa predstavili ochotníci z Liptovskej Porúbky.

Dňa 15. augusta 1982 bol komisiou pre mládež a telovýchovu pod vedením Slavomíra Trnku zorganizovaný pochod za zdravím na zaniknuté obce Svätý Duch, Čutkovo a Danišovo spojené s výkladom o dejinách obcí.

V roku 1982 sa začalo opäť s opravou kultúrneho domu. Pre nedostatok financií sa však tieto práce veľmi rýchlo ukončili. Veľké problémy spôsobovala stavebnej komisii MNV čierna výstavba obyvateľov cigánskeho pôvodu v obci, aj napriek striktnému zákazu. V budúcnosti mali byť takéto stavby dôsledne likvidované.

V roku 1982 sa začalo konečne s prekládkou kanála cez obec s použitím betónových rúr a zabetónovaním chodníkov v dĺžke 700 metrov. Do konca augusta bola hotová I. etapa stavby, prekrytie od internátnej školy po duby v strede obce. Začalo sa aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia a opravou miestneho rozhlasu.

Na základe rozhodnutia Okresného národného výboru, odboru výstavby a územného plánovania v Liptovskom Mikuláši č. ÚP-1292/1982 z 24. augusta 1982 bola v k. ú. Jamník  a k. ú. Pribylina – Račkova dolina vyhlásená stavebná uzávera v súvislosti s plánovanou výstavbou vodnej nádrže na Račkovom potoku.. To v praxi znamenalo zakázanie akýchkoľvek stavebných prác, ktoré vyžadovali stavebné povolenie a ktoré by mohli predĺžiť životnosť už stojacich objektov, zákaz vytvárania akýchkoľvek skládok a zákaz používania chemických prípravkov v poľnohospodárstve. Výnimku mohol povoliť len Okresný národný výbor po predchádzajúcom súhlase vyšších orgánov. Stavebnou uzáverou boli bezprostredne dotknuté len chaty v extraviláne obce v Jamníckej a Račkovej doline medzi Barancom, žiarskym sedlom a Ostrým Roháčom na jednej strane a Kečkou, Magurou, Ježovou, Nižnou Bystrou a Bystrou na strane druhej.

V tomto roku bolo zriadené autobusové spojenie aj s bytovkami pri hospodárskom dvore Jamník. Boli zároveň niektoré nerentabilné spoje zrušené a niektoré boli zosúladené v súvislosti dochádzky detí do školy v Liptovskom Hrádku.

Dátum vloženia: 13. 9. 2018 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2018 16:14

Obec

Termíny vývozov odpadov

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4
5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem