Obsah

1968

Typ: ostatné
1968

Čiastočné uvoľnenie pomerov v Československu v roku 1968 umožnilo smernicou Povereníctva školstva a kultúry č. 4266/1968-Bel. umožniť vyučovanie náboženstva na základných školách. Tam kde cirkev nemala vhodné priestory na vyučovanie náboženstva, mohla požiadať príslušný národný výbor o bezplatné zapožičanie školských miestností na potrebný čas. Vtedajší evanjelický farár v Liptovskom Petre Martin žiadal Miestny národný výbor v Jamníku o zapožičanie miestností školy na výučbu náboženstva, odvolávajúc sa na súhlas riaditeľstva školy.

V roku 1968 došlo k výmene administratívnej pracovníčky na miestnom národnom výbore, keď odišla Oľga Matejčeková, ktorá odišla na materskú dovolenku a nastúpila Jarmila Dzuriaková. K zmene došlo aj vo vedení Materskej školy od 15. augusta nahradila dovtedajšiu riaditeľku Anna Pačesová.

V tomto roku boli asanované obecného humno a autobusová garáž. Bola asfaltovaná hlavná cesta cez obec a zrekonštruované verejné osvetlenie. V rámci rekonštrukcie osvetlenia boli nainštalované nové výbojkové svietidlá.

V rámci JRD bola dokončená výstavba veľkovýkrmne ošípaných, uskutočnila sa výstavba ciest po hospodárskom dovre, urobila sa generálna oprava kravína a rozvod vodovodu, výstavba kôlne pre poľnohospodárske stroje a prístavba teľatníka.

V súvislosti so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy na územie republiky v auguste 1968 vydal Miestny národný výbor v Jamníku „Vyhlášku k normalizácii situácie v súvislosti so vstupom piatich armád na územie ČSSR a k zabezpečeniu tohoročnej úrody.“, kde funkcionári ďakovali obyvateľom, že v kritických dňoch zachovali pokoj a vyzývali, aby boli z verejných priestranstiev odstránené heslá, plagáty a nápisy, ktoré by sa mohli posudzovať ako urážlivé voči politickým predstaviteľom, či vojenským  osobám, inštitúciám a národom piatich armád, ktoré sa zúčastnili na obsadení ČSSR. Vyhláška ďalej ustanovovala, že zhromažďovanie obyvateľstva sa muselo uskutočňovať len podľa zákona 68/1951 Zb., pričom muselo byť zabezpečené príslušníkmi verejnej bezpečnosti a pomocnej stráže verejnej bezpečnosti. Osobitná pozornosť mala byť venovaná zhromaždeniam občanov na športových podujatiach. Národný výbor mal aj naďalej regulovať predaj základných článkov potravín tak, aby sa nevytvárali zbytočné zásoby u časti obyvateľstva na úkor druhej. Na záver vyhláška vyzývala všetkých občanov k pomoci pri zbere úrody na poliach.


Vytvorené: 13. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 16:14
Autor: