Menu
Obec Jamník
obecJamník

1967

1967

V tomto roku sa začalo s výstavbou bezprašnej (živičnej) komunikácie cez obec, ktorú previedla Stavebná správa štátnych lesov – Lesostav v Liptovskom Hrádku a dokončilo sa prikrytie otvoreného kanála popri hlavnej ceste betónovými platňami. Výhodou prikrytia kanála bolo odstránenie pachu najmä z nečistôt, ktorými ho obyvatelia znečisťovali, aj napriek upozorneniam prostredníctvom miestneho rozhlasu. V ďalších rokoch sa mal na zakrytom kanáli postaviť chodník cez celú dedinu. Na hospodárskom dvore JRD boli vybudované panelové cesty, ktoré tiež pomohli čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu. Aj napriek tomu, že v obci bola v tomto roku daná do užívania ďalšia studňa, obyvatelia aj napriek tomuto pociťovali potrebu výstavby vodovodu v obci. V obci boli urobené aj ďalšie menšie úpravy – bola asanovaná stará dreváreň pred kultúrnym domom, staré múry pred MNV a urobila sa oprava a náter oplotenia cintorína. Bola urobená údržba školy a učiteľského bytu.

Trvalo šesť rokov do chvíle, keď bol v Jamníku otvorený nový športový areál. Ešte v roku 1967 bola upravená hracia plocha vyrovnávaním a dosievaním trávy, bolo vybudované železné zábradlie okolo hracej plochy, vonkajšie oplotenie v dĺžke 550 m, osadenie vstupných brán, postavenie pokladne, premiestnenie šatní, náter železných stĺpikov, postavenie provizorných WC. Celá akcia bola pozoruhodná v tom, že všetky práce boli urobené členmi Telovýchovnej jednoty a materiál bol kúpený z činnosti členov a príspevku Okresného výboru Československej telesnej výchovy. Hodnota diela po dokončení predstavovala 312.640,- korún. Dňa 30. júna 1967 bol areál slávnostne otvorený. Pri jeho otvorení bola vyslovená vďaka výboru telovýchovnej jednoty na čele s Jaroslavom Kocholom za vynaloženú prácu pri budovaní areálu. Väčšina obyvateľov obce sa aktívne podieľala stovkami brigádnických hodín poctivo odpracovaných na stavbe nového športového areálu, ktorým sa v tomto období mohla popýšiť máloktorá obec v okolí. Maximálnu pomoc pri stavbe areálu poskytli: JRD Veľký október so sídlom v Podturni, Agrostav Lipt. Hrádok, Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Liptovskom Mikuláši, ale aj Miestny národný výbor v Jamníku a obyvatelia obce. Oslavy otvorenia s počtom zúčastnených okolo 500 ľudí vyvrcholili futbalovým turnajom, ktorého víťazom sa stali futbalisti Telovýchovnej jednoty zo Závažnej Poruby. Prvý majstrovský zápas na novom ihrisku sa potom odohral 13. augusta 1967. Až do výstavby ďalších častí areálu bola ako provizórne riešenie v nasledujúcom roku na štadión prevezená šatňa zo starého ihriska. Organizátorom tejto akcie bol Ján Kitta.

V roku ochotníci v Jamníku odohrali 1967 divadelné predstavenie Matka. Od roku 1967 až do roku 1994 sa v Jamníku ochotnícke divadlo nehralo, na čom sa podpísal najmä rozvoj iných druhov kultúry, ako napríklad televízia.

V roku 1967 sa konala oslava 30. výročia zakúpenia prvej motorovej striekačky Dobrovoľným hasičským zborom v Jamníku. Oslavy boli spojené so športovým dňom. Možno aj v súvislosti s touto akciou sa na konci 60-tych rokov činnosť požiarneho zboru zintenzívnila. Dorastenecké družstvo viedol Ján Sochor a družstvo mužov Dušan Sochor, Vladimír Tomčík a Vladimír Kováč.

V roku 1967 sa plénum MNV dohodlo, že jamy na cintoríne v prípade pohrebu budú kopať obyvatelia obce podľa poradia domov. V prípade, že by si príbuzní chceli pochovať niekoho z rodiny, kto žil mimo obce viac ako 5 rokov, musia za vykopanie jamy zaplatiť 300 korún. O kopaní jamy bolo potrebné upovedomiť príslušného načas, aby pri najbližšom úmrtí bol na svoju povinnosť pripravený.

Dátum vloženia: 13. 9. 2018 14:32
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2018 16:14

Obec

Termíny vývozov odpadov

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4
5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem