Obsah

1955

Typ: ostatné
1955

Vzhľadom na tuhé zimy v 50-tych rokoch musela obec pristúpiť v roku 1955 k určeniu furmanov pre náhradný dovoz chleba, pečiva a mlieka v prípade, že by napadlo veľa snehu a nákladné auto by sa do obce nedostalo. Na náhradný dovoz boli určení: Peter Čatloš, Ján Tomčík a JRD Jamník.

Aj napriek tomu, že MNV žiadal od príslušných orgánov čo najrýchlejšie vyhotovenie dočasného zastavovacieho plánu, ešte v apríli 1955 nebol k dispozícii. Preto sa Rada MNV v Jamníku obrátila na Krajský národný výbor v Žiline, aby dal vec do poriadku. Dôvodom bolo najmä 10 stavebníkov rodinných domov, ktorí museli všetky práce na rozostavaných stavbách zastaviť.

V tomto roku bola dokončená požiarna zbrojnica s priestormi pre MNV a začali sa stavať dva rodinné domy: Jozefa Sochora a Jána Vyšného.

V roku 1955 sa hrali v Jamníku dve divadelné hry. Dňa 10. apríla usporiadal Československý červený kríž hru Páva od B.S.Timravy a 25. decembra Československý zväz mladých hru Zem.


Vytvorené: 13. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 16:14
Autor: