Obsah

Divadelné predstavenia členov hasičského zboru v Jamníku

 

22.1.1928 Dobrovoľný hasičský zbor Slovenská sirota, Pacientka
8.2.1931 Dobrovoľný hasičský zbor Smrť Ďurka Langsfelda
24.1.1932 Dobrovoľný hasičský zbor Zem
5.2.1933 Dobrovoľný hasičský zbor Jedenáste prikázanie
28.2.1936 Dobrovoľný hasičský zbor Drotár
2.12.1951 Miestna jednota ČSH Kalinový háj
15.2.1953 Miestna jednota ČSH Kmotrovci
25.12.1954 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Bankrot
12.4.1956 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Kristína
16.2.1958 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Otec
25.12.1958 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Amerikán
6.3.1960 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Hľadanie v oblakoch
5.2.1961 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Hľadanie v oblakoch
1963 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Juro Dandin
4.4.1964 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Večný plameň
1965 MJ Čs.zväzu požiarnej ochrany Úklady a láska