Obsah

Kontakty

ocú

Obec Jamník
Jamník 192
033 01 Liptovský Hrádok

č. účtu: SK87 5600 0000 0016 0267 2001 Prima banka Slovensko, a.s.

IČO  00315290                                                                                                                DIČ  2020581409

tel: 044/5222069
webové sídlo obce: www.jamnik.sk
 

starostka Ing. Alena Vlčková
0903 564 507, starosta@jamnik.sk

ekonómka Bc. Zdenka Bubelínyová
0948 275 544, ekonom@jamnik.sk

administratíva Michaela Tomčíková 
skrátený úväzok cez pracovné dni od 7:30 do 12:30
0911 974 424, byty@jamnik.sk
 
Úradné hodiny
pondelok:  7:30 – 15:00
     utorok:  7:30 – 15:00
     streda:  7:30 – 16:00
    štvrtok:   neúradný deň
     piatok:   7:30 – 13:00
prestávka na obed medzi: 12:00-13:00 v trvaní 30 minút