Dátum mesiac/deň/rokDokumentCena s DPHDodávatel
07/15/2014 KZ Štefánia Pavkovčekvá.pdf
07/15/2014 KZ Alena Laučíková.pdf
07/15/2014 KZ Ing. Ján Bolvanský.pdf
07/15/2014 KZ Marcela Jozefčeková.pdf
07/15/2014 KZ Michal Vavro.pdf
07/15/2014 KZ Milan Krivoš.pdf
07/15/2014 KZ Milota Ivanišová.pdf
07/15/2014 KZ Stanislav Vlček.pdf
07/15/2014 KZ Zlatica Dzuriaková.pdf
01/31/2014Dodatok č.1 TerrafoundTerrafound-knm, spol. s r.o.
01/31/2014Dodatok č.10 k Zmluve o dielo1.59 €OZO a.s. Liptovský Mikuláš
01/31/2014Dohoda číslo 1 /§52/2014/NP VAOTP-SR 3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš
01/31/2014Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti295 €PhDr. Peter Laučík, Alena Laučíková
01/14/2014Zmluva o zriadení vecného bremenaSSE-Distribúcia a.s., Žilina
01/14/2014Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme neb. priestoru č.3/2012Zdenka Lipinová, Jamník
01/14/2014Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme neb. priestoru č.1/2012Igor Cebecaver, Okoličné, Igor Cebecauer - IC AUTOSERVIS, L. Mikuláš
12/10/2013Zmluva o dielo č.1920131,830 €URBIA s.r.o., Liptovský Mikuláš
12/10/2013Zmluva o dielo č.1/2013 2,880.00 €Ing. arch. Vladimír Paško, Banská Bystrica
12/10/2013Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/056/JAMNÍKMET Slovakia, a.s. Bratislava
12/10/2013Zmluva o dodávke elektrinyMAGNA E.A.s.r.o., Piešťany
11/11/2013Zmluva o poskytnutí príspevku na obstaranie ÚPD 3,535 €Roman Cerulík, Nitra
09/25/2013Darovacia zmluva EltekEltek s.r.o.
09/25/2013Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme neb. priestoru č.1/2012Igor Cebecaver, Okoličné, Igor Cebecaver ml., Vrbická, L. Mikuláš
09/25/2013Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č.130006319499.33 €Pôdohospodárska platobná agentúra
09/25/2013Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č.130005543962 €Pôdohospodárska platobná agentúra
07/19/2013Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/201335 €Urbárske pozemkové spoločenstvo Jamník
07/19/2013Zmluva o združ. fin. prostr. (JAKUBOVANY škôlka)24.63 €Obec Jakubovany
06/11/2013Príkazná zmluva - elektrická energiaSlovenské centrum obstarávania
06/11/2013Príkazná zmluva - zemný plynSlovenské centrum obstarávania
06/11/2013Zmluva o poskytovaní služiebOZO a.s., Liptovský Mikuláš
06/11/2013Zmluva č.123/2013Správa katasta Žilina, Žilina
04/20/2013Licenčná zmluva24 €TOPSET Solutions s.r.o. Stupava
01/23/2013Darovacia zmluva100 €ADIP spol s r.o., Jamník
01/23/2013Zmluva o dielo č.01/201343,962 €Terrafound-KNM, Kysucké Nové Mesto
01/23/2013Dodatok č. 9 k Zmluve o dieloOZO a.s., Liptovský Mikuláš
01/23/2013Zmluva o odbere odpaduPeter Bolek - Ekoray, Námestovo
01/23/2013Mandátna zmluva - verejné obstarávanie500 €Dana Kičinová, Liptovský Hrádok
01/23/2013Zmluva o nájme nebytového priestoru č.3/201220 €Zdenka Lipinová, Jamník
01/23/2013Zmluva o dielo č.2/201319 499.33 €StanikStav, s.r.o., Hozelec
01/23/2013Kúpna zmluva405 €Jozef Janiš- EKO-STAVSOL, Drietoma
08/16/2012Zmluva o umiestení zbernej nádoby na použitý odev a textilPomocný anjel, n.o., Podbiel
08/16/2012Mandátna zmluva - inžinierska činnosť230 €Ing. Milan Zatko - Stavorealing, Pribylina 212
08/16/2012Mandátna zmluva - inžinierska činnosť350 €Ing. Milan Zatko - Stavorealing, Pribylina 212
08/16/2012ZMLUVA O DIELO č. 54/20121089.50 €EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov
08/16/2012Zmluva o nájme pozemku10 €Bc. Pavel Krajčuška, Ing. Viera Šafáriková
08/16/2012Zmluva o nájme nebytového priestoru č.2/201250 €Igor Cebecaver, Liptovský Mikuláš
07/10/2012Zmluva o nájme pozemku10 €Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina
07/10/2012Zmluva o nájme nebytového priestoru č.1/2012100 €Igor Cebecaver, Liptovský Mikuláš
11/02/2011Zmluva o dielo č. 17/2011/SENERGAS - Kováč, s.r.o Ružomberok
11/02/2011Dodatok č.1 k Zmluve o vedení účtovníctva600 €Iveta Moravčíková, Smrečany
11/02/2011Zmluva o vedení účtovníctva200 €Iveta Moravčíková, Smrečany
11/02/2011Zmluva č. 45/2011/LMLVS a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
07/20/2011Zmluva o nájme nebytového priestoru č.2/2011100 €Ján Dzuriak, Jamník
07/20/2011Zmluva č.1/201194 €Roman Lauček - RL +, Liptovský Peter
06/12/2012Zmluva o dielo - výstavba detského ihriska19,882.76 €Tvorba zelene s.r.o., Poprad
05/30/2012Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku50,000.00 €Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava
11/14/2011Zmluva o dielo č.121020/2011220,759.09 €Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.
06/12/2012Zmluva o úvere0 €Dexia banka
06/12/2012Zmluva o termínovanom úvere0 €Prima banka
06/12/2012Zmluva o úvere0 €Prima banka
06/12/2012Zmluva o úvere0 €Prima banka
07/26/2011Zmluva o bežnom účte
0 €Dexia banka
07/26/2011Dodatok k zmluve o bežnom účte0 €Dexia banka
04/20/2011Záložná zmluva 7 b.j.0 €Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
04/20/2011Záložná zmluva DSS0 €Štátny fond rozvoja bývania
01/18/2012Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia NZ 117/2011/RCS66.90 €SPP – distribúcia, a.s., Bratislava