Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva v Jamníku pre obdobie 2015 -2018

Zástupca starostu:Pavel Ďuriš

Poslanci: Ing. Iveta Fronková,
                Ing. Ján Sochor
                Zuzana Spišeková do 16.3.2017
                Petra Šingliarová od 30.3.2017
                Július Dzuriak

Obecné zastupiteľstvo r. 2010 – 2014

Zástupca starostu:Ing. Pavel Krajčuška

Poslanci: Ing. Ivan Borsík
                Pavel Ďuriš
                PhDr. Peter Laučík
                Ing. Ján Sochor

Hlavný kontrolór: Ing. Jaroslav Lehotský

Zápisnice

Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 4.10.2018 Stiahnuté: 53x | 26.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22.8.2018 Stiahnuté: 18x | 26.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.6.2018 Stiahnuté: 24x | 26.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 10.5.2018 Stiahnuté: 20x | 17.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.2.2018 Stiahnuté: 21x | 17.09.2018

Stránka

  • 1